classSzkoła Języków Obcych „Europa” powstała w 2005 roku, w związku z zapotrzebowaniem lokalnego środowiska na funkcjonowanie instytucji kształcących dzieci, młodzież i dorosłych w zakresie najpopularniejszych europejskich języków.

Placówka prowadzi naukę języka niemieckiego, angielskiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego, hiszpańskiego oraz języka polskiego dla obcokrajowców.

Wśród proponowanych form kształcenia znajdują się zajęcia indywidualne i grupowe, na różnym poziomie zaawansowania, dla słuchaczy w każdym wieku i dla przedstawicieli różnych zawodów (szczegóły w ofercie kursów).

Szkoła Języków Obcych „Europa” została wpisana przez Starostę Kołobrzeskiego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod pozycją 55/2007 , a także zarejestrowana w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie jako instytucja mająca prawo szkolić osoby bezrobotne i pragnące doskonalić swoje kwalifikacje (nr ewidencyjny 2.32/00103/2006). Placówka współpracuje ze Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie lektorzy odbywają szkolenia , doskonalą swoje umiejętności i uzyskują licencje egzaminatorów.Dzięki temu osoby kończące kursy mają możliwość zdawania Certyfikatów Językowych TELC honorowanych i znanych w Unii Europejskiej na poziomach A1, A2 i B1 i B2.

Wpływ na atrakcyjność świadczonych usług ma też współpraca ze szkołami językowymi na terenie Niemiec, t.j. ze „Sprachtreff” w Frankfurcie nad Menem i Evolanguage w Moguncji, Hamburgu i Monachium oraz Kolumbus Sprachreisen w Kolonii.

Szkoła Języków Obcych „Europa” prowadziła dotychczas różnorodne formy kształcenia językowego, spełniając każde życzenie klientów. Organizowała kursy językowe dla licznych instytucji i firm. Prowadzący zajęcia lektorzy posiadają pełne przygotowanie pedagogiczne i merytoryczne, osiągają doskonałe wyniki pracy.

Dwanaście lat działalności placówki to setki zadowolonych z nauki języków obcych absolwentów.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Szkoła Języków Obcych Europa s.c. Bartłomiej Wągrowski – Kondratowicz, Kamilla Kondratowicz, ul.Łopuskiego 23, 78 – 100 Kołobrzeg, tel. 943540207 , e – mail: biuro@szkolaeuropa.pl

  2. Każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania tych danych;

  3. W przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  4. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych;

  5. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;

  6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych;

  7. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;

  8. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;

  9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego;

  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacje tego celu.