Oferta

Ze szczegółową ofertą cenową zapozna Państwa pracownik naszego biura. Ceny zależą od rodzaju kursu.

 

 

Poprzez kolejne lata funkcjonowania szkoły systematycznie wzbogacamy naszą ofertę dostosowując usługi do potrzeb i wymagań klientów. Oprócz szkoleń ogólno-językowych prowadzimy kursy języka zawodowego, a także szkolenia zawodowe. Poniżej znajdą Państwo wykaz szkoleń i kursów, które znajdują się w naszej ofercie w roku 2012. W przypadku zainteresowania uczestnictwem w którymkolwiek z nich prosimy o kontakt z biurem Szkoły Języków Obcych „Europa“.

Zapraszamy do współpracy firmy i instytucje. Chętnie przygotujemy ofertę „szytą na miarę“ Państwa oczekiwań indywidualnych lub potrzeb firmy.

Oferta szkoleń :

 1. Język angielski ogólny.
 2. Język niemiecki ogólny.
 3. Język angielski dla pracowników hoteli, ośrodków wczasowych i sanatoryjnych (specjalne programy nauczania dla pracowników działów: medycznego, żywienia, bazy zabiegowej oraz recepcjonistek).
 4. Język niemiecki dla pracowników hoteli, ośrodków wczasowych i sanatoryjnych (specjalne programy nauczania dla pracowników działów: medycznego, żywienia, bazy zabiegowej oraz recepcjonistek).
 5. Język angielski dla pracowników gastronomii i handlu.
 6. Język niemiecki dla pracowników gastronomii i handlu.
 7. Język angielski ogólny + kurs obsługi kasy fiskalnej.
 8. Język niemiecki ogólny + kurs obsługi kasy fiskalnej.
 9. Język angielski dla pracowników hoteli,ośrodków wczasowych i sanatoryjnych (specjalne programy nauczania dla pracowników działów: medycznego, żywienia, bazy zabiegowej oraz recepcjonistek) + kurs obsługi kasy fiskalnej.
 10. Język niemiecki dla pracowników hoteli, ośrodków wczasowych i sanatoryjnych (specjalne programy nauczania dla pracowników działów: medycznego ,żywienia, bazy zabiegowej oraz recepcjonistek) + kurs obsługi kasy fiskalnej.
 11. Język angielski dla pracowników gastronomi i handlu + kurs obsługi kasy fiskalnej.
 12. Język niemiecki dla pracowników gastronomi i handlu + kurs obsługi kasy fiskalnej.
 13. Język niemiecki dla pracowników biurowych.
 14. Język angielski dla pracowników biurowych.
 15. Język niemiecki dla pracowników biurowych + kurs obsługi komputera.
 16. Język angielski dla pracowników biurowych + kurs obsługi komputera.
 17. Język angielski ogólny+ kurs obsługi kasy fiskalnej + kurs obsługi komputera.
 18. Język niemiecki ogólny+kurs obsługi kasy fiskalnej +kurs obsługi komputera.
 19. Język angielski dla pracowników hoteli,ośrodków wczasowych i sanatoryjnych (specjalne programy nauczania dla pracowników działów: medycznego, żywienia, bazy zabiegowej, oraz recepcjonistek) + kurs obsługi kasy fiskalnej+ kurs obsługi komputera.
 20. Język niemiecki dla pracowników hoteli, ośrodków wczasowych i sanatoryjnych (specjalne programy dla pracowników działów: medycznego, żywienia, bazy zabiegowej oraz recepcjonistek) + kurs obsługi kasy fiskalnej + kurs obsługi komputera.
 21. Język niemiecki dla pracowników biurowych + kurs obsługi komputera.
 22. Język angielski dla pracowników biurowych + kurs obsługi komputera.
 23. ABC przedsiębiorczości.
 24. ABC przedsiębiorczości + kurs obsługi kasy fiskalnej.
 25. ABC przedsiębiorczości + kurs obsługi kasy fiskalnej + kurs obsługi komputera
 26. Mała księgowość z obsługą programów Płatnik i Symfonia Premium
 27. Mała księgowość z obsługą programów Płatnik i Symfonia Premium i zagadnieniami kadrowo – płacowymi
 28. Kurs kasjer walutowo – złotowy z fakturowaniem
 29. Jak aktywnie poszukiwać pracy – szkolenie ułatwiające osobom bezrobotnym poruszanie się na rynku pracy.
 30. Kurs obsługi komputera
 31. Kadry i płace
 32. Fakturowanie z obsługą kasy fiskalnej
 33. Profesjonalna pokojowa z językiem niemieckim
 34. Recepcjonista z językiem niemieckim
 35. Profesjonalna pokojowa z językiem angielskim
 36. Recepcjonista z językiem niemieckim

Wszystkie zajęcia kończą się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. nr 31, poz. 216)

Na życzenie klientów kursy językowe mogą się kończyć egzaminem na międzynarodowe certyfikaty TELC na odpowiednim poziomie zaawansowania: A1,A2 lub B1.

Wszystkie kursy można ze sobą dowolnie łączyć.

Na życzenie klienta organizujemy również inne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, które nie są ujęte w niejszej ofercie.

Zapraszamy do skorzystania z naszej nowej oferty.

Osoba do kontaktu:

Dyrektor Bartłomiej Wągrowski: tel: 531552826

e – mail: bartek@szkolaeuropa.pl

 

Oferujemy:

 • Dostosowanie oferty do potrzeb Państwa firmy.
 • Opracowanie planu kursu, po sprawdzeniu poziomu wiedzy uczestników kursu.
 • Odrębny kurs dla kadry kierowniczej dostosowany indywidualnie.

Zapewniamy:

 • Monitorowanie postępów uczestników kursu okresowymi testami. Stały nadzór metodyczny. Ocenę zajęć przez słuchaczy.
 • Fachową obsługę. Lekcje prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli, którzy szczególną uwagę przykładają do kształtowania i doskonalenia umiejętności komunikacyjnych.
 • Bezpłatne konsultacje, biblioteczkę.
 • Nowoczesny program i ciągle doskonalone metody nauczania.
 • Materiały w cenie kursu
 • Kurs w siedzibie firmy lub w salach szkoły

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia mogą odbywać się w przez Państwa wskazanym miejscu i czasie, lub w siedzibie Szkoły.
 • Zajęcia odbywają się w grupach do 10 osób lub w nauczaniu indywidualnym.
 • Kwalifikacja na dany poziom zaawansowania odbywa się na podstawie bezpłatnego testu, lub rozmowy z lektorem.
 • Wystawiamy świadectwa ukończenia danego poziomu.
 • Możliwość zakończenia kursu zewnętrznym certyfikatem TELC

 

Obecnie w ofercie:

 

Kurs Standard

Liczba godzin kursu: 30 godzin lekcyjnych po 45 min.

Liczba osób w grupie: do 10 osób

Opracowanie planu i programu kursu, po sprawdzeniu poziomu wiedzy uczestników kursu.

 

Kurs Standard Max

Liczba godzin kursu: 50 godzin lekcyjnych po 45 min.

Liczba osób w grupie: do 10 osób

Opracowanie planu i programu kursu, po sprawdzeniu poziomu wiedzy uczestników kursu.

 

Kurs szyty na miarę

Liczba godzin kursu: według życzeń, potrzeb i oczekiwań klienta

Liczba osób w grupie: do 10 osób

Opracowanie planu i programu kursu, po sprawdzeniu poziomu wiedzy uczestników kursu.

Kursy z języków angielskiego i niemieckiego:

Kursy obejmują przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Program kursu obejmuje powtórkę wszystkich czterech sprawności językowych:

 • mówienia 
 • czytania
 • rozumienia ze słuchu
 • pisania

Zgodnie z formą i wymaganiami egzaminu maturalnego.

 

Kursy przygotowujące do egzaminu dojrzałości z języka polskiego.

 • Pomoc w przygotowaniu prezentacji tematu na egzamin ustny ( bibliografia, opracowanie ramowego planu, kompozycja i treść wypowiedzi).

 

 • Powtórzenie materiału literackiego i językowego w oparciu o standardy obowiązujące na egzaminie pisemnym ( problemy literatury poszczególnych epok, ćwiczenia w zakresie rozumienia czytanego tekstu i pisania pracy własnej).

 

 • Zajęcia w zależności od życzenia klienta – indywidualne lub w małych grupach.

2292

Oferujemy naukę języka polskiego na wszystkich poziomach. W małych (3 do 8 osobowych) grupach, w miłej atmosferze nauczą się Państwo mówić w języku polskim, a nie tylko mówić o języku polskim. Nauka w grupie inspiruje do zdobywania wiedzy. Standardowy kurs trwa 20 godzin lekcyjnych i przynosi bardzo dobre efekty. Nasze zajęcia zaczynają się w każdy poniedziałek. Minimalny czas trwania kursu to 1 tydzień, maksymalny zależy od Państwa oczekiwań i możliwości.

Indywidualne zajęcia języka polskiego

Zajęcia indywidualne dają możliwość skupienie uwagi lektora na potrzebach i oczekiwaniach studenta. Pozwalają na wykorzystanie różnorodnych technik nauczania odpowiednich dla stylu uczenia się konkretnej osoby i zapewnienia odpowiedniego tempa nauki. Możemy wtedy dostosować program kursu tylko do wymagań studenta. Terminy ustalają Państwo sami, a my dopasujemy się do Państwa kalendarza.

Nasi lektorzy oprócz językiem polskim posługują się biegle językami: niemieckim, francuskim, rosyjskim i angielskim

 

183_1_500_Learn-Polish

Kursy języków:  angielskiego, niemieckiego

 

 • standardowe dla dorosłych 
 • kursy dla zapracowanych
 • specjalistyczne
 • dla dzieci i młodzieży
 • dla maturzystów
 • przygotowujące do certyfikatów TELC
 • zajęcia indywidualne
 • zajęcia w parach

 

 

Kursy języków:  włoskiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i polskiego dla obcokrajowców:

 

 • standardowe dla dorosłych 
 • specjalistyczne
 • zajęcia indywidualne
 • zajęcia w parach