Certyfikaty TELC

Międzynarodowe certyfikaty ze znajomości języków obcych TELC są uznawane w całej Europie. Dokumentują osiągnięcie określonego poziomu sprawności językowej z danego języka. Gwarantują umiejętność efektywnego porozumiewania się z ludźmi, np. dyrektorem, szefem, nauczycielem, profesorem oraz innymi osobami w wielu krajach Europy. Pozwalają wykorzystać wiedzę językową podczas nauki lub pracy poza granicami kraju, a także w trakcie podróży po świecie.

Wszystkie egzaminy TELC w pełni odpowiadają Wspólnemu Ramowemu Programowi Rady Europy (CEFR) dla różnych poziomów kompetencji językowej, niezależnie od miejsca, gdzie dany egzamin się odbywa i osoby egzaminującej. Ta wiarygodność egzaminu TELC ma ogromne znaczenie dla wszystkich osób uczących się języka lub nauczających go. Rynek oferuje obecnie liczne egzaminy językowe, ale TELC oraz jego 7000 wyszkolonych egzaminatorów gwarantuje znormalizowany, międzynarodowy system oceny umiejętności językowych.

Dlatego egzaminy TELC zawsze określają cel i szczegółowe wytyczne odnośnie oceny umiejętności językowych.

Z TELC zawsze możemy być pewni, że egzamin, do którego przystępujemy jest lingwistycznym dziełem sztuki.

Do certyfikatów TELC w Szkole Języków Obcych „Europa” przystąpiło już prawie 700 osób, z czego przeważająca większość  z nich zdało egzamin z wynikiem pozytywnym.

Nasza licencja TELC:

Scan0002