Kursy z języków angielskiego i niemieckiego:

Kursy obejmują przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Program kursu obejmuje powtórkę wszystkich czterech sprawności językowych:

  • mówienia 
  • czytania
  • rozumienia ze słuchu
  • pisania

Zgodnie z formą i wymaganiami egzaminu maturalnego.

 

Kursy przygotowujące do egzaminu dojrzałości z języka polskiego.

  • Pomoc w przygotowaniu prezentacji tematu na egzamin ustny ( bibliografia, opracowanie ramowego planu, kompozycja i treść wypowiedzi).

 

  • Powtórzenie materiału literackiego i językowego w oparciu o standardy obowiązujące na egzaminie pisemnym ( problemy literatury poszczególnych epok, ćwiczenia w zakresie rozumienia czytanego tekstu i pisania pracy własnej).

 

  • Zajęcia w zależności od życzenia klienta – indywidualne lub w małych grupach.

2292