Dotyczy języka NIEMIECKIEGO:

Komplet dokumentów: Brief I, Brief II + umowa/faktura: 100 PLN!

Jeden dokument: 40 PLN!!

Poświadczenie zgodności: 10 PLN!!!

Tłumaczenie w ciągu 24 h!!!!

Tryb ekspresowy bez dodatkowych opłat!!!!

Gwarantujemy:

  • wysoką jakość i terminowość
  • możliwość ustalenia indywidualnych cen oraz terminów realizacji
  • miłą i profesjonalną usługę
  • tryb ekspresowy
  • poufność treści przekazanych nam dokumentów
  • archiwizację i przechowywanie danych do 12 miesięcy

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!

Biuro Tłumaczeń SJO Europa s.c.
ul. Łopuskiego 23/314 i 315
78-100 Kołobrzeg
tel/fax 0943540207, 0502082977, 0796123788
http://szkolaeuropa.pl, bartek@szkolaeuropa.pl