Poprzez kolejne lata funkcjonowania szkoły systematycznie wzbogacamy naszą ofertę dostosowując usługi do potrzeb i wymagań klientów. Oprócz szkoleń ogólno-językowych prowadzimy kursy języka zawodowego, a także szkolenia zawodowe. Poniżej znajdą Państwo wykaz szkoleń i kursów, które znajdują się w naszej ofercie w roku 2012. W przypadku zainteresowania uczestnictwem w którymkolwiek z nich prosimy o kontakt z biurem Szkoły Języków Obcych „Europa“.

Zapraszamy do współpracy firmy i instytucje. Chętnie przygotujemy ofertę „szytą na miarę“ Państwa oczekiwań indywidualnych lub potrzeb firmy.

Oferta szkoleń :

 1. Język angielski ogólny.
 2. Język niemiecki ogólny.
 3. Język angielski dla pracowników hoteli, ośrodków wczasowych i sanatoryjnych (specjalne programy nauczania dla pracowników działów: medycznego, żywienia, bazy zabiegowej oraz recepcjonistek).
 4. Język niemiecki dla pracowników hoteli, ośrodków wczasowych i sanatoryjnych (specjalne programy nauczania dla pracowników działów: medycznego, żywienia, bazy zabiegowej oraz recepcjonistek).
 5. Język angielski dla pracowników gastronomii i handlu.
 6. Język niemiecki dla pracowników gastronomii i handlu.
 7. Język angielski ogólny + kurs obsługi kasy fiskalnej.
 8. Język niemiecki ogólny + kurs obsługi kasy fiskalnej.
 9. Język angielski dla pracowników hoteli,ośrodków wczasowych i sanatoryjnych (specjalne programy nauczania dla pracowników działów: medycznego, żywienia, bazy zabiegowej oraz recepcjonistek) + kurs obsługi kasy fiskalnej.
 10. Język niemiecki dla pracowników hoteli, ośrodków wczasowych i sanatoryjnych (specjalne programy nauczania dla pracowników działów: medycznego ,żywienia, bazy zabiegowej oraz recepcjonistek) + kurs obsługi kasy fiskalnej.
 11. Język angielski dla pracowników gastronomi i handlu + kurs obsługi kasy fiskalnej.
 12. Język niemiecki dla pracowników gastronomi i handlu + kurs obsługi kasy fiskalnej.
 13. Język niemiecki dla pracowników biurowych.
 14. Język angielski dla pracowników biurowych.
 15. Język niemiecki dla pracowników biurowych + kurs obsługi komputera.
 16. Język angielski dla pracowników biurowych + kurs obsługi komputera.
 17. Język angielski ogólny+ kurs obsługi kasy fiskalnej + kurs obsługi komputera.
 18. Język niemiecki ogólny+kurs obsługi kasy fiskalnej +kurs obsługi komputera.
 19. Język angielski dla pracowników hoteli,ośrodków wczasowych i sanatoryjnych (specjalne programy nauczania dla pracowników działów: medycznego, żywienia, bazy zabiegowej, oraz recepcjonistek) + kurs obsługi kasy fiskalnej+ kurs obsługi komputera.
 20. Język niemiecki dla pracowników hoteli, ośrodków wczasowych i sanatoryjnych (specjalne programy dla pracowników działów: medycznego, żywienia, bazy zabiegowej oraz recepcjonistek) + kurs obsługi kasy fiskalnej + kurs obsługi komputera.
 21. Język niemiecki dla pracowników biurowych + kurs obsługi komputera.
 22. Język angielski dla pracowników biurowych + kurs obsługi komputera.
 23. ABC przedsiębiorczości.
 24. ABC przedsiębiorczości + kurs obsługi kasy fiskalnej.
 25. ABC przedsiębiorczości + kurs obsługi kasy fiskalnej + kurs obsługi komputera
 26. Mała księgowość z obsługą programów Płatnik i Symfonia Premium
 27. Mała księgowość z obsługą programów Płatnik i Symfonia Premium i zagadnieniami kadrowo – płacowymi
 28. Kurs kasjer walutowo – złotowy z fakturowaniem
 29. Jak aktywnie poszukiwać pracy – szkolenie ułatwiające osobom bezrobotnym poruszanie się na rynku pracy.
 30. Kurs obsługi komputera
 31. Kadry i płace
 32. Fakturowanie z obsługą kasy fiskalnej
 33. Profesjonalna pokojowa z językiem niemieckim
 34. Recepcjonista z językiem niemieckim
 35. Profesjonalna pokojowa z językiem angielskim
 36. Recepcjonista z językiem niemieckim

Wszystkie zajęcia kończą się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. nr 31, poz. 216)

Na życzenie klientów kursy językowe mogą się kończyć egzaminem na międzynarodowe certyfikaty TELC na odpowiednim poziomie zaawansowania: A1,A2 lub B1.

Wszystkie kursy można ze sobą dowolnie łączyć.

Na życzenie klienta organizujemy również inne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, które nie są ujęte w niejszej ofercie.